پروژه ها

پروژه نقشه برداری - منطقه چاه پلنگی (اصفهان)

پروژه پایش دیواره پیت معدن-معدن چغارت (بافق)

تصویربرداری صنعتی-شرکت پادرا معدن ایرانیان(یزد)

پروژه نقشه برداری -انارک (اصفهان)

نقشه برداری - منطقه دهشیر (تفت)

اجرا شده توسط: همیار وردپرس