مطالعات محیطی و زمین شناسی

مطالعات محیطی

مطالعات محیطی شامل بررسی اطلاعات و وضعیت محیط طبیعی و شهری در قالب پروژه های ارزیابی است. این دسته از مطالعات در بخش های صنعتی، کشاورزی، معدنی و شهری از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات در بخش های زیر اجرا و ارائه می شود:
1- ارزیابی اثرات محیطی
2- بوم شناسی صنعتی

ارزیابی اثرات محیطی

پیامدسنجی زیست‌محیطی یا ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی (به انگلیسیEnvironmental impact assessment) فرایندی رسمی است که برای پیش‌بینی پیامدهای محیط‌زیستی (مثبت یا منفی) یک طرح، سیاست، برنامه یا پروژه، پیش از آغاز فرایندهای اجرایی، انجام می‌گیرد و با اقدامی پیشنهادی رسمیت می‌یابد. در بخش مشارکت‌های عمومی، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اغلب در مبانی روش اجرایی یا در فرایند کنترل مستندات انجام می‌شود یا ممکن است در پی بررسی‌های قضایی اجرایی گردد. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ممکن است اقداماتی برای تنظیم اثرات زیست‌محیطی به سطح قابل قبول را پیشنهاد دهد.
هدف از این ارزیابی، مطمئن ساختن تفکر تصمیم گیرندگان جهت فکر کردن به اثرات محیط‌زیستی در زمان تصمیم‌گیری، یا در زمان پیشرفت پروژه می‌باشد. انجمن بین‌المللی ارزیابی اثرات، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی را این‌گونه تعریف می‌کند: فرایند تشخیص، پیش‌بینی، ارزیابی و کاهش اثرات بیوفیزیکی، اجتماعی و دیگر اثرات مربوط به تصمیمات گرفته شده و تعهدات ایجاد شده می‌باشد. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اغلب موضوعاتی منحصر به فرد هستند، که هدف آن پایبندی به یک نتیجه زیست‌محیطی از پیش تعیین‌شده نمی‌باشد، بلکه آن‌ها به این نیاز دارند که تصمیم‌گیرندگان در تصمیم‌های خود ارزش‌های زیست‌محیطی را به حساب آورند و آن تصمیم را با مطالعات محیطی کامل و با جزئیات و نظرات عمومی در اثرات بالقوه زیست‌محیطی توجیه کنند.

بوم شناسی صنعتی

بوم‌شناسی صنعتی یا اکولوژی صنعتی (انگلیسیIndustrial ecology‎) به مطالعه جریان مواد و انرژی درون سیستم‌های صنعتی گفته می‌شود. اقتصاد صنعتی جهانی را می‌توان به عنوان شبکه‌ای از فرایندهای صنعتی مدل‌سازی کرد که منابع را از زمین استخراج کرده و آن منابع را به کالاهایی تبدیل می‌کند که برای تأمین نیازهای بشریت می‌توان آنها را خرید و فروش کرد. بوم‌شناسی صنعتی به دنبال تعیین کمیت جریانات مادی و مستندسازی فرایندهای صنعتی است که جامعه مدرن را می‌چرخاند. اکولوژیست‌های صنعتی اغلب نگران تأثیراتی هستند که فعالیت‌های صنعتی بر محیط زیست می‌گذارد، از جمله استفاده از منابع طبیعی کره زمین و مشکلات دفع زباله. بوم‌شناسی صنعتی یک زمینه تحقیقاتی چند رشته‌ای جوان اما در حال رشد است که جنبه‌های مهندسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، سم‌شناسی و علوم طبیعی را با هم ترکیب می‌کند.
بوم‌شناسی صنعتی به عنوان «گفتمان چند رشته‌ای مبتنی بر سیستم که به دنبال درک رفتار ظهور سیستم‌های پیچیده انسانی-طبیعی است» تعریف شده‌است. این رشته با بررسی مشکلات از چند منظر به موضوعات پایداری می‌پردازد، که معمولاً جنبه‌هایی از جامعه‌شناسی، محیط، اقتصاد و فناوری را شامل می‌شود. این نام از این ایده ناشی می‌شود که باید از قیاس سیستم‌های طبیعی به عنوان کمکی در درک نحوه طراحی سیستم‌های صنعتی پایدار استفاده شود.

مطالعات زمین شناسی

مطالعات زمین شناسی در بخش صنعت و معدن، کشاورزی و شهری با در نظر گرفتن اولویت ها در زمینه های زیر صورت می پذیرد:
1- مطالعات فرسایش و جابه جایی خاک
2- رفتار شناسی و مشاهده تغییرات
3- شناسایی گسل ها و درزه ها
4- هیدرولوژی و مهندسی آب
آخرین دیدگاه‌ها
    اجرا شده توسط: همیار وردپرس