مکان یابی و جانمایی

جانمایی و مکان یابی عملیات ساخت و توسعه ساختمان سازی و انبارها خطوط انتقال آب، فاضلاب و انرژی محل های ایمن از حوادث مسیرهای ارتباطی محل دفن مواد زائد و باطله محل ایجاد فضای سبز مسطح و غیر مسطح محل… Read More