واقعیت های دیجیتالی

واقعیت های دیجیتالی http://soroushengroup.com/wp-content/uploads/2021/08/عینک-واقعیت-مجازی.mp4http://soroushengroup.com/wp-content/uploads/2021/08/پرینتر-سه-بعدی-و-واقعیت-دیجیتال.mp4 تفاوت واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) چیست؟ واقعیت افزوده AR و واقعیت مجازی VR تقریبا در یک دسته مشترک قرار می‌گیرند. این فناوری ها هرکدام به شیوه خود دنیای مجازی را برای کاربران شبیه… Read More

تهیه نقشه موضوعی

تهیه نقشه های موضوعی با GIS تهیه نقشه های طبیعی​ تهیه نقشه های شهری​ تهیه نقشه های صنعتی و معدنی نقشه زمین شناسی نقشه خاک شناسی نقشه نوع پوشش گیاهی نقشه تراکم پوشش گیاهی نقشه منابع آب زمینی و زیر… Read More

مکان یابی و جانمایی

جانمایی و مکان یابی عملیات ساخت و توسعه ساختمان سازی و انبارها خطوط انتقال آب، فاضلاب و انرژی محل های ایمن از حوادث مسیرهای ارتباطی محل دفن مواد زائد و باطله محل ایجاد فضای سبز مسطح و غیر مسطح محل… Read More

مطالعات زمین شناسی و محیطی

مطالعات محیطی و زمین شناسی پایش اراضی کشاورزی، مرتعی و جنگلی پایش پدیده های زیست محیطی و آلودگی ها پایش زمین شناسی، توپوگرافی، لیتولوژی و آب و هوا پایش هیدرولوژی، احیای حوضچه ها، سیلاب و طغیان رودخانه  تهیه مدل های… Read More

خدمات گروه مهندسی سروش

خدمات شرکت لیست خدمات گروه مهندسی سروش پایگاه داده مکانی آنالیز تصاویر ماهواره ای و هوایی تهیه نقشه های موضوعی http://soroushengroup.com/wp-content/uploads/2021/08/data.mp4https://soroushengroup.com/wp-content/uploads/2021/08/3dsurvey_cross_sections_and_profile_lines.mp4http://soroushengroup.com/wp-content/uploads/2021/08/تعیین-عارضه-ها.mp4 پایگاه داده مکانی، محلی امن برای جمع آوری، ذخیره و انتقال داده های مکانی بین کاربران می باشد. این… Read More