ابزارهای پایتون برای استخراج، تبدیل و بارگذاری داده ها

«داده‌کاوی» (Data Mining) و «علم داده» (Data Science) فرایندهایی هستند که فعالیت‌های مورد نیاز برای انجام ضمن آن‌ها، نه فقط در یک مرحله، که طی چندین مرحله انجام می‌شود. این فرایندها، خطی نیستند. بدین معنا که در صورت انجام شدن و پایان یافتن… Read More