سامانه اطلاعات مکانی

SSIP

SOROUSH SPATIAL INFORMATION PLATFORM

بخش های پلتفرم در قسمت داده های مکانی

ذخیره سازی

پایش و دسته بندی

مشاهده

ارسال

ذخیره سازی داده های مکانی از منابع مختلف با فرمت های متنوع از جمله tiff, jpeg,shp,dwg 

پایش داده ها، حذف داده های تکراری، دسته بندی داه ها بر اساس زمان و نام پروژه

امکان دانلود و مشاهده داده ها براساس فرمت های تعیین شده

ارسال اطلاعات و داده ها برای سایر کاربران با امکان تعیین میزان دسترسی

ورود به سامانه

با ما در ارتباط باشید

    اجرا شده توسط: همیار وردپرس