جانمایی و مکان یابی

عملیات ساخت و توسعه ساختمان سازی و انبارها

خطوط انتقال آب، فاضلاب و انرژی

محل های ایمن از حوادث

مسیرهای ارتباطی

محل دفن مواد زائد و باطله

محل ایجاد فضای سبز مسطح و غیر مسطح

محل نصب مبدل های انرژی خورشیدی

اجرا شده توسط: همیار وردپرس